Vergoedingen

Vergoedingen per 1-1-2017:

Volledige prothese
Eén keer per 5 jaar wordt 75% van een nieuwe volledige prothese vergoed uit de basisverzekering.
Overige vergoeding mogelijk uit een aanvullende (tandarts-) verzekering.
Eigen risico van toepassing.

Volledige prothese op implantaten
Gedeeltelijke vergoeding uit de basisverzekering na goedkeuring van uw zorgverzekeraar.
Eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal implantaten en type verankering (steg of drukknoppen).
Overige vergoeding mogelijk uit een aanvullende (tandarts-) verzekering.
Eigen risico van toepassing.

Immediaatprothese
Prothese wordt voor 75% vergoedt uit de basisverzekering. Overige vergoeding mogelijk uit een aanvullende (tandarts-) verzekering.
Het trekken van de tanden en kiezen wordt (gedeeltelijk) vergoed uit een aanvullende (tandarts-) verzekering.
Eigen risico van toepassing.

Partiële (frame-) prothese
(Gedeeltelijke) vergoeding uit een aanvullende (tandarts-)verzekering.

Reparatie of rebasing volledige prothese
90% vergoeding uit de basisverzekering.
Overige vergoeding mogelijk uit een aanvullende (tandarts-) verzekering.
Eigen risico van toepassing.

Reparatie of rebasing partiële (frame-) prothese
(Gedeeltelijke) vergoeding uit een aanvullende (tandarts-)verzekering.